Home

ข่าวล่าสุด

.

  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวายุภักดิ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... ->>วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ. เรือนจำกลางอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"... ->>วันที่ 14 ก.ย.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย... ->>วันที่ 14 ก.ย63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ และมีฐานะยากจน ในจังหวัดอุบลราชธานี... ->>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... ->>วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล "Solar Run@Khong Chaim แสงนี้เพื่อเธอ"... ->>วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบาย ณ จังหวัดอุบลฯ... ->>วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... ->>วันที่ 10  กันยายน 2563  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เปิดโครงการประชุมการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... ->>วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 . ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชะานี

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ลูกจ้างประจำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และวิถีการประเมินข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินลูกจ้างประจำ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ 2563 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิ…

รายละเอียดหนังสือเวียน

-หนังสือเวียน : 4 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดรายงานการประชุม

รายละเอียดข่าวประกวดราคา

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน