Home

ข่าวล่าสุด

.

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ... ->>ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ... ->>รายงานการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564 ... ->>วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 ส.ค. 64... ->>ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)... ->>แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน... ->>วันที 18 ก.ค. 64 เวลา 08.10 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกรายการผู้ว่่า พบประชาชน... ->>วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร กับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป... ->>การทบทวนคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf  ...
อ่านเพิ่มเติม

การทบทวนคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การทบทวนคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี การทบทวนคำสั่งมอบอำนาจ สำหรับส่วนราชการประจ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ

มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการบ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 : 30 มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564
-หนังสือเวียน : 4 กรกฎาคม 2563

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านทั้งหมด..

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน