Home

ข่าวล่าสุด

.

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>Ep61( 3 ม.ค.65) ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ... ->>วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร ตามโครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด... ->>วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 65 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565... ->>สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565... ->>วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงาน จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565... ->>นศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย... ->>วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก... ->>วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานประจำปี วิถีใหม่ ปี 2565 "รับสี่แสง แห่งสยาม ยลความงาม ผ้ากาบบัว" ชูสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมหนุน OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก... ->>การมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หนังสือนำส่ง.pdf ดาวน์โหลด คำสั่ง.pdf  ...
อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 .pdf ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ.pdf ดาวน์โห ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายชื่่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศู ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2564 : 28 ตุลาคม 2564
-เชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล : 1 ตุลาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 : 30 มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านทั้งหมด..

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน