Home

ข่าวล่าสุด

.

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย "ที่ว่างสร้างอาหาร" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... ->>วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการส่วนล่วงหน้าของจังหวัด ลงพื้นที่ประชุมรับฟังปัญหาของพื้นที่... ->>วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.อุบลราชธานี) ครั้งที่ 1/2564... ->>วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม AEC... ->>วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย (มิสเตอร์เตือนภัย)... ->>การจัดประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564... ->>ปฏิทินการประชุม "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564... ->>ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่... ->>การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564... ->>เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

รายละเอียดรายงานการประชุม

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน