Home

ข่าวล่าสุด

.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ... ->>แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อขอให้ พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑... ->>วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี... ->>EP36 ( 29 พ.ย.64) ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ... ->>วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา... ->>รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี... ->>การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... ->>การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ.pdf ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ...
อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรายงานการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.PDF คลิ๊กที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.pdf คลิ๊กที่นี่ หนังสือนำส่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2564 : 28 ตุลาคม 2564
-เชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล : 1 ตุลาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 : 30 มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านทั้งหมด..

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน