Home

ข่าวล่าสุด

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี... ->>คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>Ep61( 3 ม.ค.65) ผู้ว่าฯ พงศ์รัตน์ พบชาวอุบลฯ... ->>วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร ตามโครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด... ->>วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 65 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565... ->>สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565... ->>วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงาน จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565... ->>นศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย... ->>วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก... ->>วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานประจำปี วิถีใหม่ ปี 2565 "รับสี่แสง แห่งสยาม ยลความงาม ผ้ากาบบัว" ชูสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมหนุน OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หนังสือนำส่ง.pdf ดาวน์โหลด คำสั่ง.pdf  ...
อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 .pdf ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ.pdf ดาวน์โห ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายชื่่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำ ...
อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2564 : 28 ตุลาคม 2564
-เชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล : 1 ตุลาคม 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2564 : 30 มิถุนายน 2564
-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

อ่านทั้งหมด..

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านทั้งหมด..

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน