Home

ข่าวล่าสุด

.

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการ... ->>วันที่ 10 มิ.ย. 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ. เป็นประธานส่งมอบแอลกอฮอร์ช่วยเหลือแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว... ->>วันที่ 9 มิ.ย. 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564... ->>วันที่ 9 มิ.ย.64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดเเบบบูรณาการฯ... ->>วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี... ->>วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 07.45 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ยี่ห้อแอสต้าเซเนกาวันแรก... ->>สถานพยาบาลใหห้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 จ.อุบลฯ วันที่ 7-9 มิถถุนายน 2564 ประชาชน อายุ60 ปี และกลุ่มโรคประจำตัว 7 กลุ่ม... ->>สถานพยาบาลใหห้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 จ.อุบลฯ วันที่ 7-9 มิถถุนายน 2564 ประชาชน อายุ60 ปี และกลุ่มโรคประจำตัว 7 กลุ่ม... ->>วันที่ 6 มิ.ย 64 เวลา 06.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมกับ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาช ณ ลายเทียน... ->>วันที่ 4 มิ.ย 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF ...
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดหนังสือเวียน

-สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : 27 พฤษภาคม 2564
-คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 : 29 เมษายน 2564
-เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2564
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย : 8 มกราคม 2564
-กฏบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-กรอบคุุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน : 4 มกราคม 2564
-แผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2564 : 4 มกราคม 2564
-หนังสือเวียน : 4 กรกฎาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF ...
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน