Home

ข่าวล่าสุด

.

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลฯ... ->>การบูชาเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563... ->>คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุบลราชธานี (ผนวก ก และรวมคำสั่ง)... ->>วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 05.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม "วิ่ง ปั่น ปันสุข" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563... ->>วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี... ->>วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ต้อนรับ ฯพณฯ ชาร์ชติ เริดสมูเอิน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และคู่สมรส... ->>การมอบอำนาจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี... ->>วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ร่วมรับ-ส่ง พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุบลราชธานี... ->>แผนการตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2564... ->>วันอังคารที่ 6 ต.ค 63 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอน้ำยืน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง - น้ำท่วม

"ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ"

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี​

การบูชาเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563

การบูชาเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563  คลิ๊กที่นี่                   …

รายละเอียดหนังสือเวียน

-หนังสือเวียน : 4 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดรายงานการประชุม

รายละเอียดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถวนเพื่อความถูกต้องในการติดต่อกลับ

ถามตอบ Q&A

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP จังหวัดอุบล

หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำห…

เสือท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ

    วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ วัดภูพร้าว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คือ วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงาม ด้านหลังของอุโบสถจะเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ อยู่ด้านหลังของอุโบสถในเวลากลางคืน สวยงามมาก ซึ่งบางเวลาถ้าไปแล้วโชคดีได้เจอกับดาวเรืองแสงรอบๆ อุโบสถ และขอแนะนำให้ไปในคืนเดือนมืด เพราะถ้ายิ่งมืดเราก็จะสามารถเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกและดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้น

Gallery ภาพสวยเมืองอุบลฯ

Linlk หน่วยงาน