เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงโขง ที่แก่งสะพือ

วันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2562 ผู้ว่าอุบลราชธานี ร่วมกับอธิบดีกรมชลประทานสำรวจสถานการณ์น้ำ พบสัญญาณที่ดี เร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงโขง ที่แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังการบินสำรวจเส้นทางน้ำร่วมกับอธิบดีกรมชลประทานว่า การไหลของน้ำตั้งแต่สถานีวัดระดับน้ำ M7 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียม เชื่อมลงสู่แม่น้ำโขง ระดับความสูงของตลิ่งและร่องน้ำมูลที่ลงน้ำโขงลดระดับลงเรื่อยๆ ประกอบกับความเร็วในการไหลของน้ำ ซึ่งถือสัญญาณที่ดีที่จะช่วยในการเร่งระบายน้ำออกทางอำเภอโขงเจียม ประกอบกับการเดินเครื่องดันน้ำซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหาร 60 เครื่อง และอำเภอโขงเจียม 100 เครื่อง รวม 160 เครื่อง ทำให้เกิดความคล่องตัวของระบบระบายน้ำที่จะสามารถดึงน้ำจากทุ่งลงสู่ลำน้ำ และปริมาณฝนที่ยังตกลงมายังไม่มาก จะส่งผลให้น้ำไหลลงแม่น้ำโขงได้มากและเร็วขึ้นด้วย