วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร ผ่อนตาม)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานสรงศพ พระครูถาวรพัฒนคุณ (บุญตา ถาวโร ผ่อนตาม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันโท อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขอน หลังจากนั้นเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของหม่อมหลวงสราลี กิติยากร และครอบครัว ณ ศาลาการเปรียญวัดสิริจันโท บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดสิริจันโท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อเวลา 02.00 น. สิริอายุ 104 ปี พรรษา 82 ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่มีอายุยืนยาวถึง 5 แผ่นดิน สร้างความเศร้าสลดอาลัยกับศิษยานุศิษย์เศร้าเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับประวัติ พระครูถาวรพัฒนคุณ (หลวงปู่บุญตา ถาวโร) เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2462 อุปสมบทวันที่ 19 มกราคม 2482 ที่วัดหนองไหล บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี อายุ 104 ปี พรรษา 82 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิริจันโท วัดหนองไหล บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองขอน การศึกษา ชั้นประถม และสอบได้นักธรรมชั้นโท
เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์โดยทั่วไป เป็นผู้นำในการส่งเสริมทำนุบำรุงเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นผู้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาคอีสาน ฮีต 12 คลอง 14 ตลอดจนคำเทศน์ คำสอนโบราณต่างๆ และหลวงปู่บุญตา ถาวโร ยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านการช่าง หลายแขนง ท่านเป็นพระโบราณ ท่านมีวิชาโบราณเยอะ ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก และท่านยังปฏิบัติตามแบบสายหลวงปู่มั่น ภูริทัติโต และพระครูอุบาลีคุญูปมาจารย์