วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานอำนวยการอุปถัมภ์วัดยางน้อย เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี และมีนายชัย โสภณพนิช และทายาทตระกูลโสภณพนิช เป็นประธาน ถวายผ้ากฐินสามัคคี ในนามธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิชิน โสภณพนิช และบริษัทในกลุ่ม ทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยคณะสงฆ์มีมติถวายผ้ากฐินแด่ พระรัตนวิมล เจ้าอาวาสวัดยางน้อย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์ครองผ้ากฐิน การนี้ ข้าราชการ ทานบดี อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญมหากุศลกฐินทาน ณ ศาลาชิน โสภณพนิช วัดยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง