วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ประธานบริหาร บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และคณะ เป็นเจ้าภาพ การนี้ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล อุบาสก อุบาสิกา ร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัด และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ รองรับการรักษาพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ณ สำนักสงฆ์พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี