วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.50 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ จังหวัดอุบลราชธานี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี