วันอังคาร ที่ 9 พ.ย.64 เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 9 พ.ย.64 เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 –10 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยในปีนี้ ได้ปรับรูปแบบการจัดงาน โดยคงพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสักการะพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พิธีบังสุกุลพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ พิธีอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองจากวัดหลวงไปยังทุ่งศรีเมือง พิธีวางขันหมากเบ็ง การรำบวงสรวง ฟ้อนอุบลราชธานี และรำถวายมือโดยนางรำ 20 คน และงดการจัดกิจกรรมบางส่วน เช่น การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการแสดง และการรำของนางรำจากทุกอำเภอ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี