วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวง และพิธีสักการะดวงวิญญาณท้าวคำผง

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวง และพิธีสักการะดวงวิญญาณท้าวคำผง ณ วัดหลวง อ.เมือง จากนั้นนำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวง มาสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (ท้าวคำผง) ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (ท้าวคำผง) และมีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชมรม กลุ่มต่างๆ ประชาชน ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางขันหมากเบ็ง สักการะ ตามแบบประเพณี ณ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี