วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย น้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
+12
ปูนเทพ พงษ์สนิท และ อีก 1 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์