วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงาน จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงาน จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ตรวจเยี่ยมผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางขี้นก ตำบลยางขึ้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีการตั้งจุดตรวจหลัก สี่มุมเมือง โดยมี จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ตำรวจทาง ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวมถึงคัดกรอง โควิด-19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิ บริการตรวจ ATK ฟรีสำหรับประชาชนที่สมัครใจให้ตรวจ ATK ที่มาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยง ในการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ที่เดินและประชาชนในพื้นที่จากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับ จุดตรวจ และจุดบริการประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางขี้นก ตำบลยางขึ้นก อำเภอเขื่องในแห่งนี้ เป็นจุดตรวจหลักของจังหวัด โดยคณะตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนนำ การบังคับรถ เพื่อให้ลดความเร็วลง ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่บนผิวถนน มากยิ่งขึ้น.