สรุปภารกิจผู้ว่าฯ ระหว่างวันที 6-12 กรกฎาคม 2563

สรุปภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที 6-12 กรกฎาคม 2563