วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรี และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. และเวลา 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและส่งนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บังคับการกองบิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชน ในการร่วมต้อนรับครั้งนี้
ด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยพลัง “บวร” พลัง พชอ. และวิถีเกษตรแบบครบวงจร ณ จังหวัดศรีสะเกษ