พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.45 น. ณ บ้านเลขที่ 202 ม.9 ต.โพนงาม อ.บุญฑริก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบให้แก่ญาติ ของอาสาสมัครทหารพราน มุจจรินทร์ ศรีแก้ว ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 2209 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 22 จังหวัดปัตตานี ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุบริเวณถนนเลียบริมคลองชลประทาน บ้านละโพะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เหตุเกิดเมื่อเวลา 07.50 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางบุคลากรทางการศึกษา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าว ให้กำลังใจกับญาติผู้เสียชีวิต พร้อมชื่นชมในการอุทิศชีวิต เสียสละของอาสาสมัครทหารพราน มุจจรินทร์ ศรีแก้ว ในการขณะปฏิบัติหน้าที่