ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์