วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบาย ณ จังหวัดอุบลฯ