วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “Solar Run@Khong Chaim แสงนี้เพื่อเธอ”

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น. ณ. วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “Solar Run@Khong Chaim แสงนี้เพื่อเธอ” โดยมี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอโขงเจียม ผู้บริหารการไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมทราบถึงสภาพปัญหาโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟ ปีละหลายล้านบาท ซึ่งทางโรงพยาบาลแบกรับภาระนี้เป็นจำนวนมาก และนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการวิ่งการกุศล “Solar Run@Khong Chaim แสงนี้เพื่อเธอ” เพื่อนำรายได้ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลโซล่าเซลส์อันมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการลดค่าไฟฟ้าที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของทางโรงพยาบาลทำให้โรงพยาบาลสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระยะยาวต่อไป