วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค “Organic & Natural Expo 2020” ณ บริเวณสนามศาลากลางอุบลราชธานีหลังเก่า

 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสนามศาลากลางอุบลราชธานีหลังเก่า

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค “Organic & Natural Expo 2020” โดยภายในงานมีกิจกรรมการเปิดเส้นทาง “Shopping Organic & Natural Route” ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เเละการสาธิตการปรุงอาหารจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ในการจัดงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิค “Organic & Natural Expo 2020” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) โดยมีสินค้าออร์แกนิค เกษตรปลอดภัย อาหารสุขภาพ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เเละจากทั่วประเทศ เข้าร่วมจัดเเสดงและจำหน่ายสินค้า โดยผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล “ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ “ และจากทั่วประเทศ มากกว่า200 บูธ และยกครัวออแกนิคมาปรุงสดๆ อร่อยกับวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ตามฤดูกาลทั่วไทยรวมถึงสินค้าหัตถกรรมมากมายทั้ง ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เครื่องเงิน สินค้าแฟชั่นทันสมัย และของตกแต่งบ้าน เพื่อเปิดประสบการณ์มุมมองธุรกิจในตลาดสินค้าอินทรีย์ยุคใหม่ เวทีสัมมนาวิชาการด้านตลาดสินค้าอินทรีย์ พร้อมเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกและนำเข้า