วันที่ 24 ก.ย 63 เวลา 13.30 น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการฯ ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม (OSR) ปล่อยพันธ์ุปลาคืนสู่แม่น้ำมูล

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม (OSR) ปล่อยพันธ์ุปลาคืนสู่แม่น้ำมูล โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน และมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประมงจังหวัดอุบลราชธานี สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย รวมทั้งสิ้น 50,088 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุปลาน้ำจืด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการประมงระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน ต่อไป
โดยกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี กำลังดำเนินการเพื่อกำหนดบริเวณแม่น้ำมูลท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ปัจจุบันมีพันธ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ ได้แก่ ปลาเทโพ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลากระแห ปลาไน ปลาบ้า เป็นต้น