วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ร่วมรับ-ส่ง พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุบลราชธานี

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. และ 17.00 น. ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชน ร่วมรับ-ส่ง พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อุบลราชธานี โดยมีภารกิจ ดังนี้

เวลา 11.00 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา

จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการโคก หนอง นา โมเดล ที่ได้ดำเนินการฝึกอาชีพและให้องค์ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านฐานเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อพ้นโทษแล้ว

และเวลา 15.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี นำส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้เกิดความสวยงาม