วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมกรรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนวัดหนองป่าพง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเริ่มเข้าหน้างานและปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว ตรวจสอบความเรียบร้อยตามเส้นทางเสด็จฯให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม และสมพระเกียรติ โดยจะต้องมีการอำนวยการและการบริการมวลชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างทั่วถึง จัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของการแก้ไขปัญหาตามพระราชกระแสรับสั่ง พระราชดำริ และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการเตรียมพร้อมทางกายภาพ เจ้าหน้าที่ กระบวนงาน งบประมาณ และพิธีการแบบธรรมเนียมต่างๆที่ต้องสมบูรณ์ไม่ให้เกิดความบกพร่อง รวมทั้งการถวายความปลอดภัยที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นสูงสุด ปฎิบัติภารกิจด้วยความสอดประสานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานี