วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 05.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม “วิ่ง ปั่น ปันสุข” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตาลสุม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “วิ่ง ปั่น ปันสุข” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ และรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดหาผ้าอ้อมสำเร็จรูป และมอบเงินให้แก่บุคคลเป้าหมาย โดยมีนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ ประชาชน และเยาวชน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง และปั่นจักรยาน เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด