คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุบลราชธานี (ผนวก ก และรวมคำสั่ง)

คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุบลราชธานี (ผนวก ก )   คลิ๊กที่นี่

คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดอุบลราชธานี (รวมคำสั่ง)  คลิ๊กที่นี่