ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลฯ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดอุบลฯ คลิ๊กที่นี่