วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมเปิด “งานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวต และสมโภชศาลหลักเมือง

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดอุบลราชธานี ร่วมเปิด “งานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวต และสมโภชศาลหลักเมือง อำเภอทุ่งศรีอุดม ประจำปี 2563 โดยอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่​5-7ธันวาคม​ 2563​ ณ​ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม​ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรม การแข่งขันแกว่งสนู เป่าโหวต มหกรรมสินค้า OTOP การแข่งขบวนฟ้อนรำ ประกวดร้องเพลง การแข่งขันส้มตำลีลา และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและตะกร้อ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยมีนายอำเภอทุ่งศรีอุดม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเปิด งานบุญประเพณีแข่งว่าว เป่าโหวต และสมโภชศาลหลักเมือง อำเภอทุ่งศรีอุดม ประจำปี 2563 ว่า ขอชื่นชมชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม ที่ได้จัดกิจกรรม การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอทุ่งศรีอุดม ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมมามากกว่า 26 ปี โดยเฉพาะการเป่าโหวต และการแข่งว่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นการอนุรักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้ลูกหลาน ได้ชื่นชม โดยเราต้องไปคิดและตีโจทย์การพัฒนารูปแบบการดึงเอกลักษณ์ที่ดีงามอยู่มาทำให้น่าสนใจและดูร่วมสมัย เพื่อทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจได้เข้ามาชื่นชม ยกตัวอย่าง การแกว่งสนู อาจะต้องมีการเพิ่มเติมสีสัน คำบรรยาย ให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังเพื่อให้เข้าใจลักษณะวัฒนธรรมประเพณี และการแข่งขันว่าว อาจะมีว่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถลอยได้ในอากาศ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในประเพณีอันดีงามของอำเภอชาวทุ่งศรีอุดมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ขอชื่นชมในความสามัคคีในการจัดงานของชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานรักษาสืบสานประเพณีนี้ไว้เพื่อให้เป็นการสืบสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดต่อไป