นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายแจ้งสนิท ทางหลวงหมายเลข 23 (ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”) โดยมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยะ ที่พระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย