แนวทางการจัดงาน/กิจกรรม เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19

ด่วนที่สุด !! แนวทางการจัดงาน/กิจกรรม เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19

ด่วนที่สุด !! แนวทางการจัดงาน/กิจกรรม เพื่อป้องกันโรคโควิด – 19

1. กิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 500 คน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทราบก่อนจัดงาน/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่มีการชุมนุมตั้งแต่ 501 คน ขึ้นไป ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจัดงาน/กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563
สรุปข่าวการดำเนินงาน วันที่่   10  มกราคม  2564      คลิ๊กที่นี่