สถานการณ์

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 9 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 18 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 17 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 16 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 15 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 14 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 13 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่ 12 มกราคม 2564 คลิ๊กที่นี่ หน้า 1 และ 2

—————————————————————————————————————————————————–

 

ข้อมูลสถานการณ์ วันที่  11  มกราคม 2564   คลิ๊กที่นี่ หน้า  1  และ   2