มาตรการ

  • กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินททางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (8 จังหวัด)    คลิกที่นี้
  • มาตรการควบคุม บุคคลเดินทางมาจากสมุทรสาครและระยอง (แก้ไขข้อ 3)   คลิกที่นี้
  • มาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม (เพิ่ม ตราด)    คลิกที่นี้