ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

22 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธฺการเช่าอาคารพัสดุ คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศฯและสำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศฯและสำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ คลิกที่นี้

20 พฤษภาคม 2564 ส่งสำเนาผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  คลิกที่นี้ 

29 มีนาคม 2564   ส่งประกาศผลการประกวดราคา  คลิกที่นี้

29 มีนาคม 2564  ส่งประกาศผลการประกวดราคา   คลิกที่นี้

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  คลิกที่นี้ 

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   คลิกที่นี้