ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

29 มีนาคม 2564   ส่งประกาศผลการประกวดราคา  คลิกที่นี้

29 มีนาคม 2564  ส่งประกาศผลการประกวดราคา   คลิกที่นี้

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  คลิกที่นี้ 

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   คลิกที่นี้