ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

21 มิถุนายน 2565   ขอความร่วมมือประกาศข่าวของทางราชการ  คลิกที่นี้ 

21 มิถุนายน 2565 ส่งสำเนาผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  คลิกที่นี้

21 มิถุนายน 2565  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกที่นี้

21 มิถุนายน 2565 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการในท้องที่จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4 คลิกที่นี้

22 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธฺการเช่าอาคารพัสดุ คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศฯและสำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศฯและสำเนารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง คลิกที่นี้

28 พฤษภาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ คลิกที่นี้

20 พฤษภาคม 2564 ส่งสำเนาผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์  คลิกที่นี้ 

29 มีนาคม 2564   ส่งประกาศผลการประกวดราคา  คลิกที่นี้

29 มีนาคม 2564  ส่งประกาศผลการประกวดราคา   คลิกที่นี้

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  คลิกที่นี้ 

11 มีนาคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   คลิกที่นี้