ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่

 • 16 มีนาคม 2564 ส่งประกาศขาดทอดตลาด  คลิกที่นี้
 • 11 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด  คลิกที่นี้
 • 11 มีนาคม 2564 ประกาศเผยแพร่การผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  คลิกที่นี้
 • 11 มีนาคม 2564 ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้
 • 11 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ  คลิกที่นี้
 • 11 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ  คลิกที่นี้
 • 2  มีนาคม  2564  ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้
 • 2  มีนาคม  2564  ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้ 
 • 2  มีนาคม  2564  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพ่ร  คลิกที่นี้
 • 2  มีนาคม  2564  ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้ 
 • 2  มีนาคม  2564  การประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   คลิกที่นี้  
 • 2  มีนาคม  2564  ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา   คลิกที่นี้
 • 24  กุมภาพันธ์  2564  ส่งประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   คลิกที่นี้
 • 24  กุมภาพันธ์  2564  ส่งประกาศขายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ   คลิกที่นี้ 
 • 23  กุมภาพันธ์  2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้ 
 • 23 กุมภาพันธ์  2564  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้  
 • 23  กุมภาพันธ์  2564 ขอความร่วมมือประกาศ   คลิกที่นี้
 • 3  กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือประกาศข่าวของทางราชการ   คลิกที่นี้ 
 • 3  กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือประกาศข่าวของทางราชการ   คลิกที่นี้
 • 28 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้
 • 28 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา  คลิกที่นี้
 • 28 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างเหมา   คลิกที่นี้
 • 27 มกราคม 2564 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ  คลิกที่นี้
 • 27 มกราคม 2564 ขอส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  คลิกที่นี้
 • 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช้าที่ราชพัสดุ   คลิกที่นี้ 
 • 25 มกราคม 2564 ส่งประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้
 • 25 มกราคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   คลิกที่นี้
 • 25 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 25 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้ 
 • 19 มกราคม 2564 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม 2563   คลิกที่นี้
 • 19 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ  คลิกที่นี้
 • 18 มกราคม 2564 ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้
 • 18 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 18 มกราคม 2564 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก์ (e-bidding)  คลิกที่นี้
 • 18 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 15 มกราคม 2564 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร (โครงการ 5) จังหวัดมุกดาหาร  คลิกที่นี้
 • 15 มกราคม 2564 ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และสำเรารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลาง   คลิกที่นี้
 • 15 มกราคม 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5  คลิกที่นี้
 • 15 มกราคม 2564  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกที่นี้
 • 14 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือปิดประกาศกรมชลประทานกำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง  คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 สารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 7  คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 12 มกราคม 2564 การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  คลิกที่นี้
 • 11 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 11 มกราคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 4 มกราคม 2564 ปิดประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและค่าทดแทน  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 29 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 29 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 25 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 24 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 24 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ คลิกที่นี้