ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่

 • 4 มกราคม 2564 ปิดประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและค่าทดแทน  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563  ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 30 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 29 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 29 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 25 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 24 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 24 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้
 • 23 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ คลิกที่นี้