นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ในปฏิบัตการสูบน้ำระยะไกล

 

 

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผอ.โครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ในปฏิบัตการสูบน้ำระยะไกล เพื่อสูบส่งน้ำจากบ่อน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน เติมสระน้ำคลองน้ำโครงการ โคก หนอง นา ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการ โคก หนอง นา โดยการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เป็นการสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยนาย ชยุต วงศ์วณิช ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี มอบหมายหัวหน้าชุดสูบส่งน้ำ รายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ในการ รายงาน ข้อมูลและการปฏิบัติการ พื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และ มอบหมายให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด ประสานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง สนับสนุนการจัดทำฝนเทียม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงนี้จนถึงฤดูฝนจะมาถึง เพื่อรองรับสถานการณ์หน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง