ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่

 

8 เมษายน 2564 ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564 ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564 ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564 ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้ 

8 เมษายน 2564ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564ส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คลิกที่นี้ 

8 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือปิดประกาศ  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564 ส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 6 คัน  คลิกที่นี้

8 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ คลิกที่นี้ 

8 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร คลิกที่นี้

8 เมษายน  2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่  คลิกที่นี้ 

15 มีนาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ในการปิดประกาศ  คลิกที่นี้ 

15 มีนาคม 2564 แจ้งประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ คลิกที่นี้ 

9 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่   คลิกที่นี้

9 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือปิดประกาศจังหวัดอุบลราชธานี   คลิกที่นี้   

9 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือปิดประกาศจังหวัดอุบลราชธานี   คลิกที่นี้