ขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกที่นี่