วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสฤษดิื วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ