วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอวารินชำราบ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรม ทั้งการฉีดล้างทำความสะอาด ทาสีบริเวณรอบ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัด เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์พระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ ตลอดจนเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี และการดูแลความสะอาดในพื้นที่วัดและชุมชนให้สวยงาม