คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564

1. บัญชีมอบหมายส่วนราชการรับผิดชอบตัวชี้วัด    คลิ๊กที่นี่ 

      2. คู่มือการประเมินส่วนราการฯ   คลิ๊กที่นี่

      3. คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)  คลิ๊กที่นี่