ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

คำขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี

“เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์”

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด “ดอกบัว”

 

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อพรรณไม้
“ยางนา”
ชื่อทาง วิทยาศาสตร์
“Dipterocarpus alatus”

 

 

ธงประจำจังหวัด

ด้านบนของธง จะมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู
ด้านล่าง จะมีอักษรสีขาว คำว่า “อุบลราชธานี” ปักอยู่บนพื้นสีเขียว

 

 

“ผ้ากาบบัว”

เป็นชื่อผ้าในวรรณกรรมโบราณอีสาน ซึ่งไม่อาจทราบหรือพบในปัจจุบันแล้ว สีของผ้ากาบบัวหรือกลีบบัว จะไล่กันไปจากสีอ่อนไปถึงแก่ คือ ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาลและชื่อของผ้ากาบบัว จะมีความหมาย และเหมาะสมกับชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี