หมูหยอง

หมูหยอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นของฝากสำหรับมาเยี่ยมชมจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเก็บไว้ได้นาน

กระบวนการขั้นตอนการผลิต

1.นำเนื้อหมูขั้นดีมาล้างให้สะอาด นำมาอบให้แห้งแล้วปั่นเป็นเส้นปรุงรสให้พอดี สามารถเก็บไว้ได้นาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

รสชาดอร่อย เก็บไว้ได้นาน

ราคา

กิโลกรัมละ 150 บาท