เค็มบักนัด OTOP อุบลราชธานี

เค็มบักนัดเป็นอาหารโบราณคู่เมืองอุบลฯ มาช้านานแล้ว คำว่าเค็มบักนัด แปลงมาจากคำว่าหมากนัด เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวอิสานที่ใช้เรียกขานผลไม้ เช่น หมากพร้าว คือ มะพร้าว หมากนัด คือ สับปะรด เค็มบักนัดใช้ถนอมอาหารในฤดูที่มีปลามาก