ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง และนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างคณะนักธุรกิจไทย นำโดยนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีและประธานสภาอุตสาหกรรมภาคอีสาน กับคณะนักธุรกิจแขวงจำปาสัก  โดยมีท่านวิเชียน นะวิกุน รองเจ้าแขวงสาละวัน เป็นประธาน   ณ โรงแรมตาดเลาะลอดจ์ แขวงสาละวัน สปป.ลาว
      ในโอกาสนี้ ท่านบัวแพงเพ็ด โพไซ หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงจำปาสัก ได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 เชื่อมโยงระหว่าง บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับ บ้านปากตะพาบ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ซึ่งในปัจจุบันได้ออกแบบและกำหนดจุดก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบบการก่อสร้างประกอบไปด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงความยาว 1.6 กิโลเมตร กว้าง 14.7 เมตร  อาคารด่าน รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ประตูเมือง และรูปปั้นสัญลักษณ์บนทั้งสองฝั่งสะพาน สำหรับขั้นตอนต่อไป จะเป็นการอนุมัติแบบโครงสร้าง และงบประมาณราว 4,270 ล้านบาท  ซึ่งตามข้อตกลงปัจจุบันรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างในฝั่ง สปป.ลาว 1,480 ล้านบาท และฝั่งไทย 1,720 ล้านบาท ซึ่งทางแขวงสาละวันได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมืออันดีทั้งในด้านวิชาการ และ เทคนิคจากรัฐบาลไทย
      ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำว่า ทิศทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ สปป.ลาว โดยเฉพาะในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 จะเป็นก้าวสำคัญที่จะดึงดูดการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถย่นระยะทางจากประเทศไทย ผ่านแขวงสาละวันไปสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ในระยะทางเพียง 137 กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่งและเป็นการเชื่อมต่อประเทศภูมิภาคนี้เข้าสู่อาเซียนอย่างไร้รอยต่ออีกด้วย และได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปโดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการดึงการโอกาสทางเศรษฐกิจมาต่อยอดในการพัฒนาชุมชน  เมือง และสังคม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป