ร่วมตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

นายสฤษดิ  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย นางยุพาภร  วิฑุรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย(บ้านบ๋าฮี) ต.หนองผือ อ.เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี