รายงานการประชุมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564 

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ
ครั้งที่ 7/2564 ประจาเดือนมิถุนายน 2564   คลิ๊กที่นี่