อุบลฯ คัดเลือกพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อุบลฯ คัดเลือกพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๔ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มองค์กรดีเด่น ผู้นำ อช.ดีเด่น คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ ในกลุ่มอำเภอที่ ๑ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง/ อำเภอเขื่องใน /อำเภอม่วงสามสิบ/ อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก นำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินเเละพิจารณาจากคณะกรรมการฯ