ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เลื่อนสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 เลื่อนสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย.pdf  คลิ๊กที่นี่