วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.10 ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกรายการวิทยุ ผู้ว่าพบประชาชน

08.10-09.00น.  ติดตามรับฟัง”ผู้ว่าฯพบประชาชน”