การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ )  ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   คลิ๊กที่นี่   

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.pdf คลิ๊กที่นี่

หนังสือนำส่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.pdf คลิ๊กที่นี่