วันทีี 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ

 

วันทีี 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)