วันนี้ (7 ต.ค. 64) นายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุุบลราชธานี ลงพื้นที่สถานีวัดน้ำ M.7 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางลงพื้นที่ของนายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วันที่ 7 ต.ค. 64 นายพงศ์รัตน์​ ภิรมย์รัตน์​ พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่สถานีวัดน้ำ M.7 อ.เมืองอุบลราชธานี และโครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางลงพื้นที่ของนายเฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ​ 2564​ ได้มีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ รวม 10.25 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีกจากเดิม 12.75 ล้าน ลบ.ม. เป็น 23 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 18,500 ไร่