วันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 10.00-15.30 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อบ. รับมอบนโยบายและติดตามการทำงานของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ร่วมกับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.กระทรววงเกษตรและสหกรณ์