วันที่ 2 ต.ค. 2564  เวลา 20.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์

 

วันที่ 2 ต.ค. 2564  เวลา 20.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2564 โดยเชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของอำเภอวารินชำราบ